Rok 2019 można śmiało nazwać rokiem europejskim z uwagi na czekające nas w maju wybory do Parlamentu Europejskiego i ukonstytuowanie się...
• Odrzucenie przez Izbę Gmin umowy brexitowej zwiększa niepewność i ryzyko biznesowe w handlu państw UE z Wielką Brytanią.• Brak umowy,...
Ważne dla firm: Rekrutacja pracowników jest nie tylko kosztowna i długa, ale też obarczona dużą niepewnością, czy uda się pozyskać...
Aktualności
Apel o zwiększenie wydatków na kształcenie ustawiczne

Konfederacja Lewiatan apeluje do resortu rodziny, pracy i polityki społecznej o zwiększenie w tym roku wydatków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników, m.in. poprzez przesunięcie niewykorzystanych środków z zasiłków i świadczeń obligatoryjnych. Zdaniem pracodawców ograniczenie finansowania kształcenia ustawicznego nie ma uzasadnienia ani w wysokości przychodów i strukturze wydatków Funduszu Pracy, ani w sytuacji na rynku pracy. – Wielokrotnie zgłaszaliśmy sprzeciw wobec ograniczenia w tym roku wydatków na KFS ze 199 588 tys. zł do 105 608 tys. zł. Takie zmniejszenie finansowania kształcenia ustawicznego jest nieuzasadnione w kontekście wysokości przychodów Funduszu Pracy, czy sytuacji na rynku pracy. Nasz sprzeciw budzi również finansowanie ze środków FP zadań innych niż te dotyczące bezpośrednio zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu – mówi Monika Fedorczuk, ekspertka Konfederacji Lewiatan.Nasz rynek pracy od lat charakteryzuje niedopasowanie strukturalne polegające na rozbieżności pomiędzy kwalifikacjami poszukiwanymi przez pracodawców a tymi, którymi mogą legitymować się zatrudnieni lub potencjalni pracownicy. Niewątpliwie, niwelowaniu tych niedopasowań nie sprzyja niski udział Polaków w kształceniu ustawicznym.Dlatego Konfederacja Lewiatan podtrzymuje swoją wcześniejszą opinię o niedostatecznej wysokości środków przeznaczonych w ramach KFS na kształcenie ustawiczne pracowników i wnioskuje o podwyższenie kwoty rezerwy KFS. Określony w planie Funduszu Pracy poziom finansowania KFS ogranicza dostęp pracowników i pracodawców do kształcenia ustawicznego. Konfederacja Lewiatan 

Źródło: PKPP Lewiatan

Powrót
Copyright © 2012 Sudecki Związek Pracodawców i Human Partner Sp. z o.o. - firmy Dolny Śląsk, elastyczne formy zatrudnienia, budowanie wizerunku firmy - broker ubezpieczeniowy Wrocław - prezentacje PREZI - biuro tłumaczeń norweski
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | gdzie kupić dobry hosting www.hb.pl
Serwis jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego