Stopa bezrobocia na koniec kwietnia br. wyniosła 6,3 proc, wobec 6,6 proc. w marcu – podał GUS. Komentarz Moniki Fedorczuk, ekspertki...
Kolejna wersja projektu ustawy o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców, mimo wprowadzenia...
W czasie 535 sesji Europejskiego Komitetu Ekonomiczno–Społecznego dyskutowano o nowych regulacjach dotyczących zatrudniania.  W pierwszym...
Aktualności
Apel o zwiększenie wydatków na kształcenie ustawiczne

Konfederacja Lewiatan apeluje do resortu rodziny, pracy i polityki społecznej o zwiększenie w tym roku wydatków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników, m.in. poprzez przesunięcie niewykorzystanych środków z zasiłków i świadczeń obligatoryjnych. Zdaniem pracodawców ograniczenie finansowania kształcenia ustawicznego nie ma uzasadnienia ani w wysokości przychodów i strukturze wydatków Funduszu Pracy, ani w sytuacji na rynku pracy. – Wielokrotnie zgłaszaliśmy sprzeciw wobec ograniczenia w tym roku wydatków na KFS ze 199 588 tys. zł do 105 608 tys. zł. Takie zmniejszenie finansowania kształcenia ustawicznego jest nieuzasadnione w kontekście wysokości przychodów Funduszu Pracy, czy sytuacji na rynku pracy. Nasz sprzeciw budzi również finansowanie ze środków FP zadań innych niż te dotyczące bezpośrednio zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu – mówi Monika Fedorczuk, ekspertka Konfederacji Lewiatan.Nasz rynek pracy od lat charakteryzuje niedopasowanie strukturalne polegające na rozbieżności pomiędzy kwalifikacjami poszukiwanymi przez pracodawców a tymi, którymi mogą legitymować się zatrudnieni lub potencjalni pracownicy. Niewątpliwie, niwelowaniu tych niedopasowań nie sprzyja niski udział Polaków w kształceniu ustawicznym.Dlatego Konfederacja Lewiatan podtrzymuje swoją wcześniejszą opinię o niedostatecznej wysokości środków przeznaczonych w ramach KFS na kształcenie ustawiczne pracowników i wnioskuje o podwyższenie kwoty rezerwy KFS. Określony w planie Funduszu Pracy poziom finansowania KFS ogranicza dostęp pracowników i pracodawców do kształcenia ustawicznego. Konfederacja Lewiatan 

Źródło: PKPP Lewiatan

Powrót
WIG
wykres WIG w money.pl
Wspierane przez Money.pl
WIG20
wykres WIG20 w money.pl
Wspierane przez Money.pl
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2018-05-25
USD 3,6686 +0,26%
EUR 4,3022 +0,16%
CHF 3,6956 +0,18%
GBP 4,9061 +0,01%
Wspierane przez Money.pl
Copyright © 2012 Sudecki Związek Pracodawców i Human Partner Sp. z o.o. - firmy Dolny Śląsk, elastyczne formy zatrudnienia, budowanie wizerunku firmy - broker ubezpieczeniowy Wrocław - prezentacje PREZI - biuro tłumaczeń norweski
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | gdzie kupić dobry hosting www.hb.pl
Serwis jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego